Tiskové zprávy


Společnost AWIGO vyhrála tendr na technickou správu logistických areálů P3.

Česká společnost AWIGO, dlouholetý poskytovatel služeb facility managementu, vyhrála tendr na technickou správu dalších logistických parků společnosti P3. K současným logistickým areálům v okolí Prahy přibralo AWIGO do technické péče dalších 8 logistických komplexů po celém území ČR. Nově tak bude zajišťovat technickou správu a údržbu skladových prostor s rozlohou téměř 600 tisíc m2.

Dosud společnost AWIGO zajišťovala technickou správu a údržbu logistických areálů v blízkosti Prahy o rozloze více než 300 tisíc m2 se stěžejním napojením na dálnice D1 a D8. Nově k nim přibude dalších 8 moderních logistických parků v blízkosti strategických míst z hlediska zásobování, koncentrace průmyslu a napojení na dopravní infrastrukturu. O technický provoz a údržbu skladových budov a přilehlých areálů bude AWIGO pečovat v blízkosti měst jako Mladá Boleslav, Plzeň, Olomouc, Liberec a další.

Ve správě logistických areálů chce společnost AWIGO těžit zejména ze zkušeností a technické odbornosti získané v dosud spravovaných parcích v blízkosti Prahy a dále se specializovat na facility management v oboru logistických celků.

“Investujeme nemalé úsilí do vzdělávání a odbornosti našich zaměstnanců, sledujeme a zavádíme nejmodernější technologie a zároveň věnujeme velkou pozornost vzdělávání a odbornému rozvoji našich pracovníků. Společnost P3 si nás vybrala jako partnera pro tuto vysoce specializovanou oblast facility managementu. Pro naši společnost je tato volba velkým závazkem a výzvou se dál zlepšovat a zdokonalovat v oboru a zároveň ho celkově rozvíjet. Do budoucna máme proto v této oblasti další velké ambice a již teď tvrdě pracujeme na jejich realizaci,” vysvětluje Antonín Vaněk, zakladatel a jednatel společnosti AWIGO.

HAVARIJNÍ DISPEČINK

pouze pro smluvní klienty