Stavební činnost


Společnost AWIGO, která je nyní expertem na správu a péči o budovy, v roce 2004 vznikla jako stavební firma. Ke zkušenostem ze stavebnictví jsme postupně připojili služby spojené s přípravou, povolováním, inženýringem a projektovým řízením stavebních projektů. Díky našim zkušeným expertům na výstavbu a řízení staveb rozumíme i konstrukci průmyslových budov.

Potřeby našich klientů v oblasti realizací staveb pokrýváme v plné šíři – od vypracování projektů přes realizaci stavby či rekonstrukce až po kolaudaci, uvedení stavby do provozu a naši specializaci, následnou dlouhodobou péči a zajištění jejího provozu.

Proč stavět s AWIGO?

Od papírování po kolaudaci a provoz budovy

Fungujeme jako reprezentant našeho zákazníka, pro kterého zajišťujeme:

  • vypracování projektů,
  • obstarání úřední dokumentace,
  • zajištění dodávek a dopravy stavebního materiálu,
  • vedení stavební a technické dokumentace,
  • plná realizace stavby či rekonstrukce,
  • kolaudace stavby či rekonstrukce,
  • uvedení stavby do provozu.
  • provádění konkrétních vybraných profesních prací (podlahy, sádrokarton, truhlářská výroba, instalatérské a topenářské práce, elektroinstalace apod.).

Stavební expertíza jako součást širších služeb

Naše znalosti v oblasti přípravy staveb a výstavby využíváme pro klienty, kteří mají budovy ve výstavbě. Ovlivňujeme návrh budovy tak, aby péče o ni byla v budoucnosti co nejefektivnější a nejsnazší. Klientům pomáháme s dohledem během výstavby a při převzetí stavby. V neposlední řadě máme na starosti administraci veškeré dokumentace související se stavbou a jejím budoucím provozem. Po převzetí nové budovy řešíme jménem klienta veškeré reklamace, které jsou pokryty garancemi dodavatelů.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ


HAVARIJNÍ DISPEČINK

pouze pro smluvní klienty