Stěhování firem a provozoven


Specializujeme se na rozsáhlá stěhování firem, poboček a provozů, přijímáme i déletrvající zakázky (smluvní partnerství). Svěřte nám přesun Vaší společnosti, či několika Vašich zaměstnanců, postaráme se o hladký průběh celého procesu.

Dobře víme, co všechno takový přesun zahrnuje. Naše služby proto rozhodně nespočívají v tom, že bychom jen přistavili stěhovací vůz a převezli vaše věci z bodu A do bodu B.

Projektové řízení stěhování - převezmeme zodpovědnost za všechny aspekty firemního přesunu:

  • vypracujeme kompletní projekt stěhování
  • vytvoříme stěhovací plán – harmonogram fyzického stěhování optimalizovaný dle potřeb klienta
  • zajistíme subdodavatele pro vedlejší činnosti jako dodání nového nábytku, stěhování IT techniky (odpojení, zapojení), úklidy apod. a převezmeme veškerou komunikaci s nimi
  • koordinujeme jednotlivé stěhované týmy klienta a činnosti, provedeme sběr individuálních požadavků na nestandardní vybavení
  • detailně zmapujeme umístění pracovních stanic i vybavení a rozložení kancelářských prostorů, aby bylo možné je přenést do nových prostor
  • kontrolujeme a verifikujeme podklady pro objednání nábytkového vybavení
  • koordinujeme všechny dodavatele při samotném fyzickém stěhování
  • vytvoříme plán ideálního rozmístění nábytku v novém prostoru
  • vyhotovíme analýzu rizik a opatření pro jejich eliminaci při stěhování
  • dohlížíme nad vyklizením a kontrolujeme opouštěné prostory a zajistíme jejich protokolární předání – bezpečnostní audit

Podle potřeby rovněž zřídíme nepřetržitý dispečink, který bude řešit vaše dodatečné požadavky. Při přesunech velkého množství nábytku a jiného vybavení využijeme jako překladiště i naše vlastní velké sklady.

S rozsáhlými stěhovacími projekty už máme bohaté zkušenosti. Pro Komerční banku jsme například na klíč zajišťovali přesun hlavního sídla, který zahrnoval přesun 3 000 zaměstnanců a obrovského množství zařízení včetně citlivého či netradičního vybavení.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ


HAVARIJNÍ DISPEČINK

pouze pro smluvní klienty